Non Teaching Staffs

S.No Staff Name Designation
1 Shri. Vitokhu H. A.
2 Shri. Toikhu UDA
3 Smt. Nivili Typist
4 Smt. Shihuli LDA
5 Smt. Shekheli Steno
6 Shri. Hoshito Groundman
7 Shri. Kevito Peon
8 Shri. Sakiye D. Chowkidar
9 Shri. Zhetovi D. Chowkidar
10 Shri. Heyito Mali
11 Shri. Kakiye SK
12 Shri. Ahuto Library Assistant
13 Smt. Hetoli Typist
14 Smt. Khenili Typist
15 Shri. Zhekheto N/Chowkidar
16 Shri. Hekhevi Bus Conductor
17 Shri. Ravi Driver
18 Shri. Suhuka Driver
19 Shri. Hukai Driver
20 Shri. Atoho LDA
21 Smt. Toli Lab Assistant
22 Smt. Lam Sweeper
23 Smt. Zheholi Sweeper
24 Smt. Mughaholi Mali
25 Smt. Toli A Chishi Steno
26 Smt. Illy Sumi Sweeper
27 Smt. Ilito Peon
28 Smt. Bokali Steno
29 Smt. Kuputoli LDA
30 Shri. Aboto Driver
31 Smt. Ilito Peon
32 Shri. Botoka Peon
33 Shri. Ghoito Carpenter
34 Smt. Hushili Sweeper